65S 北角碼頭←→赤柱

本路線提供赤柱、馬坑、淺水灣及深水灣往來銅鑼灣及北角的節日特別巴士服務,於2005年9月18日(中秋節)晚上起投入服務,袛於中秋節晚上行走,初時往來銅鑼灣(摩頓台)至赤柱,2007年中秋節晚上起延長至北角碼頭。2011年中秋節後便沒有再提供服務。

開辦本線的原因,是因為每逢中秋節晚上,進智公交的40線專線小巴(赤柱至銅鑼灣)於登龍街總站經常大排長龍,新巴因而開辦本線疏導中秋節晚上往來南區泳灘遊玩的市民。

抱歉,未能提供照片

服務時間

中秋節晚上
北角碼頭開
班次(分) 中秋節晚上
赤柱開
班次(分)
1930-2345 15 2005-2350 15

行車里數及時間、派車資料

全程行車時間16.6分鐘
全程行車里數50公里
常見車款: 14XX、DA

收費表

空調巴士
全程收費 8.90

淺水灣往赤柱

5.40
淺水灣往北角碼頭 6.00
過香港仔隧道後往北角碼頭 4.10
十二歲以下小童及六十五歲以上長者半價
本路線接受八達通繳費服務

本線不設八達通轉乘優惠。

 

行車路線

北角碼頭開,經
琴行街,英皇道,高士威道,伊榮街,邊寧頓街,怡和街,軒尼詩道,堅拿道巴士專線,堅拿道東,摩利臣山道,黃泥涌道,香港仔隧道,黃竹坑道,香島道,淺水灣道,赤柱峽道,舂磡角道,迴旋處,舂磡角道,環角道,佳美道,馬坑巴士總站,佳美道及赤柱村道。

赤柱開,經
赤柱村道,佳美道,馬坑巴士總站,佳美道,環角道,舂磡角道,迴旋處,舂磡角道,赤柱峽道,淺水灣道,香島道,黃竹坑道,香港仔隧道,黃泥涌道,摩利臣山道,天樂里,軒尼詩道,怡和街,高士威道,英皇道,書局街及海港道。

沿途各站

北角碼頭開 赤柱監獄開
區域
街道
車站
區域
街道
車站
0
北角
北角碼頭
巴士總站
0
赤柱
赤柱
赤柱村巴士總站
1
北角
英皇道
北角站
1
赤柱
馬坑
赤柱廣場
2
北角
英皇道
美麗閣
2
馬坑
環角道
馬坑邨駿馬樓
3
北角
英皇道
新時代中心
3
馬坑
環角道
馬坑邨觀馬樓
4
北角
英皇道 康澤花園 4
馬坑
環角道
龍德苑
5
北角
英皇道 清風街天橋底 5
舂坎角
環角道
門牌32號柏濤小築
6
銅鑼灣
高士威道 香港中央圖書館 6
舂坎角
環角道
門牌12號
7
銅鑼灣
軒尼詩道 希慎廣場 7
舂坎角
舂磡角道
舂磡角海灘
8
銅鑼灣
軒尼詩道 近登隆街 8
舂坎角
舂磡角道
門牌72-74號
9
銅鑼灣
堅拿道巴士專線
堅拿道天橋底
9
舂坎角
舂磡角道
近海天徑
10
銅鑼灣
摩利臣山道
跑馬地馬場
10
舂坎角
舂磡角道
舂磡角消防局對面
香港仔隧道
11
舂坎角
舂磡角道
門牌11號對面
11
黃竹坑
黃竹坑道
黃竹坑新圍
12
淺水灣
淺水灣道
過赫蘭道
12
深水灣
黃竹坑道
近壽山村道
13
淺水灣
淺水灣道
門牌110號
13
深水灣
香島道
深水灣海灘對面
14
淺水灣
淺水灣道
海堤花園
14
深水灣
香島道
蒲苑
15
淺水灣
淺水灣道
淺水灣別墅
15
淺水灣
香島道
近淺水灣道
16
淺水灣
淺水灣道
淺水灣海灘 (分段)
16
淺水灣
淺水灣道 近麗景道 17
淺水灣
淺水灣道
近麗景道
17
淺水灣
淺水灣道
影灣園 (分段)
18
淺水灣
香島道
香島小築
18
淺水灣
淺水灣道
保華大廈
19
深水灣
香島道
蒲苑對面
19
淺水灣
淺水灣道
門牌127號
20
深水灣
香島道
深水灣海灘
20
淺水灣
淺水灣道
近赫蘭道
21
深水灣
黃竹坑道
香港鄉村俱樂部
21
舂坎角
舂磡角道
門牌11號
22
黃竹坑
黃竹坑道
黃竹坑新圍對面
22
舂坎角
舂磡角道
門牌37號舂磡角消防局
香港仔隧道
23
舂坎角
舂磡角道
近環角道
23
銅鑼灣
摩利臣山道
近崇德街 (分段)
24
舂坎角
舂磡角道
門牌72-74號對面
24
銅鑼灣
軒尼詩道
門牌397號
25
舂坎角
舂磡角道
舂磡角海灘
25
銅鑼灣
軒尼詩道
崇光百貨
26
舂坎角
環角道
門牌12-14號近環角徑
26
銅鑼灣
高士威道
維多利亞公園
27
馬坑
環角道
龍德苑對面
27
北角
英皇道
近銀幕街
28
馬坑
環角道
龍欣苑龍騰閣對面
28
北角
英皇道
七海商業中心
29
馬坑
環角道
馬坑邨駿馬樓對面
29
北角
英皇道
近電廠街
30
赤柱
馬坑
赤柱廣場
30
北角
英皇道
上潤中心
31
赤柱
赤柱
赤柱村巴士總站
31
北角
書局街
新光戲院
32
北角
北角碼頭
巴士總站